Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 i Norge, med formål om å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeder og hos forretningsforbindelser.

Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Videre stiller loven krav til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør har etablert rutiner med å kartlegge leverandørkjeder og utført aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Dette vil være et pågående arbeid, der vår tilnærming til aktsomhet, risikoforhold, gjennomførte tiltak vil bli jevnlig oppdatert.

Henvendelser knyttet til åpenhetsloven, kan sendes til marita@hs-landskap.no

Laste ned redegjørelsen her (PDF) ⇢


Image

Følg oss på Facebook


Følg oss gjerne på facebook for siste nytt og hva vi holder på med om dagen.

FACEBOOK ⇢